Oxford Cognitive Screen (OCS) er et kort screeningsredskab til kognitive deficits efter apopleksi som blot tager 15 minutter at gennemføre. Redskabet screener for vanskeligheder inden for fem kognitive domæner: sprog, hukommelse, opmærksomhed, tal bearbejdning og apraksi. Prøverne er designet med henblik på at sikre at så mange patienter som muligt kan medvirke til testen, også patienter med afasi, neglekt eller apraksi. OCS er allerede valideret på engelsk, kantonesisk og italiensk ([Demeyere et al] ; Kong et al., 2016; Mancuso et al., 2016). Vi har oversat redskabet til dansk og er nu i gang med at samle referencemateriale i Danmark. Data forventes publiceret i løbet af 2018 og redskabet vil derefter blive gjort offentlig tilgængelig.
The Oxford Cognitive Screen is a short screening instrument for cognitive deficits following stroke that only tales 15 minutes to administer. The tool screens for deficits in 5 cognitive domains: language, memory, attention, numerical cognition and praxis. The tasks are designed to enable maximum inclusion of patients, meaning that patients with afasia, neglect or apraxia can also be assessed with the tool. OCS has already been validated in English, Cantonese and Italian (Demeyere et al., 2015; Kong et al., 2016; Mancuso et al., 2016). We have translated the tool to Danish and are currently collecting normative data in Denmark. We expect to publish the data before the end of 2018, after which the tool will be made freely available.

Materiali

OCS-dansk vil blive gjort gratis tilgængelig så snart det danske referencemateriale er publiceret. Man vil kunne få adgang til testmaterialet via Oxford University Innovations Health Outcomes licens hjemmeside.
OCS-dansk will be made freely available as when the Danish reference material is published. Test material will be accessible through the Oxford University Innovations Health outcomes licensing website.

Behind the OCS-dansk

Ro Julia Robotham is head of the group translating and collecting normative data for OCS-dansk.

The OCS-dansk team:

  • Ro Julia Robotham, Department of Psychology, University of Copenhagen
  • Jens Østergaard Riis, Aalborg University Hospital
  • Nele Demeyere, Cognitive Neuropsychology Centre, University of Oxford
  • Anne-Mette Guldberg, Annemarie Hilkjær Petersen and Tom Teasdale (psychologists who carried out English-Danish and Danish-English translation)