De Oxford Cognitive Screen (OCS) is een kort screeningsinstrument voor cognitieve deficits na een beroerte. Deze test evalueert de vijf cognitieve domeinen die het meest getroffen worden door een beroerte, namelijk aandacht, geheugen, taal, numerieke cognitie en praxis. De OCS beoogt maximale inclusie, dit betekent dat het is aangepast voor patiënten met afasie, neglect of apraxie. Het doel van onze studie is om de Nederlandstalige versie van de OCS (OCS-NL) te valideren. We zullen de sensitiviteit, specificiteit, divergente en convergente validiteit van de OCS-NL bekijken in vergelijking met andere veel gebruikte neuropsychologische tools. Maar verder onderzoeken we ook de parallel-vorm betrouwbaarheid van beide versies van de OCS-NL. Uiteindelijk willen we eveneens bestuderen of schade aan specifieke hersenregio’s geassocieerd is met een bepaald cognitief profiel op de OCS-NL. Resultaten uit deze studie kunnen klinische settings helpen door hen een vrij beschikbaar, tijdsefficiënt en specifiek instrument te geven voor de beoordeling van cognitieve stoornissen na een beroerte. Bovendien gebruikt de OCS-NL domein specifieke scores die zeer interessant kunnen zijn in het ontwikkelen van revalidatieprotocollen voor beroerte patiënten.
The Oxford Cognitive Screen (OCS) is a short screening instrument for cognitive disorders after stroke. This test evaluates the five cognitive domains that are most often affected by stroke, i.e. attention, memory, language, numerical cognition and praxis. The OCS applies maximum inclusion, meaning that it is specifically designed to allow assessment for patients with aphasia, neglect or apraxia, unlike other current screening tools that can be confounded by these cognitive deficits. The English, Italian and Cantonese versions of the OCS have already been validated (Demeyere et al., 2015; Kong et al., 2016). The purpose of our study is to validate the Dutch version of the OCS (OCS-NL). We will investigate the sensitivity and specificity of the OCS-NL compared to other clinical assessment tools for stroke. We will check the convergent and divergent validity as well as parallel-form reliability of the two versions of the OCS-NL. Finally, we want to study the association between the OCS-NL and different patterns of brain damage, in order to test whether damage to specific brain regions is associated with a particular cognitive profile. Results of this study may aid clinical settings by offering them a freely available, fast and specific tool for assessing cognitive deficits after stroke. Furthermore, the OCS-NL uses domain specific scores that can be of specific interest in the rehabilitation for stroke patients.

Team

Prof. Dr. Céline Gillebert leads the team at the Neuropsychology Lab of the University of Leuven.

The OCS-NL Group:

  • Céline Gillebert, Hanne Huygelier, Brenda Schraepen, Chloë Juchtmans, Department of Brain and Cognition, University of Leuven, Leuven
  • Rik Vandenberghe, Neurology Department, University Hospitals Leuven, Leuven
  • Christophe Lafosse, Rehabilitation Center RevArte, Antwerp
  • Marijke Miatton, Neurology Department, University Hospital Ghent, Ghent
  • Lies Welkenhuyzen, Alain Wibail, East Limburg Hospital, Genk

Materiaal

De OCS-NL zal in twee versies beschikbaar gemaakt worden na publicatie, zowel voor onderzoeksdoeleinden als voor klinisch gebruik. De OCS-NL zal worden erkend door Oxford University Innovations, om een oog te hebben op de invoering en het gebruik van deze test.

Verder Onderzoek

Normering van de Nederlandstalige versie van de Oxford Cognitive Screen (OCS-NL) bij gezonde vrijwilligers, we vergelijken hierbij met de MoCA (versie A en versie B).
Validering van de Nederlandstalige versie van de Oxford Cognitive Screen (OCS-NL) bij beroerte en TBI patiënten in verschillende Belgische ziekenhuizen. Convergente, divergente en parallel-vorm betrouwbaarheid worden nagegaan.
We willen bekijken of een verschillend hersenletsel geassocieerd is met een verschillend cognitief profiel.